Helimäki Akustikot
luo kuultavampaa maailmaa

Akustiikkasuunnittelu kuuluu rakennushankkeeseen.
Suunnittelija on keskeisessä asemassa hankkeen onnistumisessa.

Rakennusten akustiikka

Kokonaisvaltaista akustista osaamista suunnittelusta lopputarkastuksiin.

Melu ja tärinä

Äänen ja värähtelyn asiantuntijuutta rakentamisen, teollisuuden ja maankäytön tarpeisiin.

Mittaus, mallinnus, koulutus

Akustiset- ja tärinämittaukset kentällä ja laboratoriossa.

Akustisesta suunnittelusta

Tila hahmotetaan usein vain visuaalisesti. Jokaisella tilalla on kuitenkin myös akustisia ominaisuuksia, jotka vaikuttavat sen toimintaan. Toimivuuteen vaikuttaa esimerkiksi se, saako puheesta selvää, soiko musiikki selvästi, kuuluuko naapurihuoneesta puhe tai häiritseekö ilmastointilaite. Parhaimmillaan tilan akustiikka tukee tilan toimintaa. Pahimmillaan se estää koko tilan käytön.

Heikki Helimäki, Helimäki Akustikot

Onnistumisen pohjana on tarkka lähtötilanteen kartoitus

Kun suunnittelija on perehtynyt riittävästi kohteen käyttötarkoitukseen ja -vaatimuksiin, rakenteisiin ja materiaaleihin sekä ympäristöön ja äänilähteisiin, varsinainen akustiikkasuunnittelu voi alkaa.

Akustiikan korjaaminen jälkikäteen on kallista

Näennäisesti loistelias tila voi olla akustisesti erittäin huono, jopa käyttökelvoton. Kaksi eniten jälkikäteisiä korjauksia aiheuttavaa kokonaisuutta ovat ilmanvaihto ja akustiikka. Siksi akustinen suunnittelija kannattaakin ottaa rakennushankkeeseen mukaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

Myös metelin ja tärinän estäminen kuuluvat akustiikan ammattilaiselle

Akustiikka ei ole vain konserttisalien ominaisuus. Se koostuu aina seuraavista tekijöistä: ääneneristyksestä, huoneakustiikasta, meluntorjunnasta ja tärinäneristyksestä. Tiivistyvä kaupunkirakenne haastaa suunnittelun – levolliset keitaat eivät rakennu itsekseen.

 

Akustinen mallintaminen auttaa suunnittelussa

Akustiikka on fysiikkaa, joka voidaan mallintaa ennen kuin mitään on tehty. Kun materiaaleista ja laitteista on saatavilla luotettavat akustiset tiedot, tiloista voidaan tehdä 3-D tietokonemalleja, joissa tiloja voidaan simuloida ja ääniä kuunnella.