Kaupungistuminen on kasvattanut tornirakentamisen suosiota myös Suomessa. Tornien suunnittelu ja rakentaminen vaativat erityisosaamista hankkeen kaikilta osapuolilta. Sitowisen talonrakennuksen akustiikan palvelualuejohtaja Pekka Tainan mukaan myös erikoissuunnittelijat, kuten akustikot, ovat hankkeiden onnistumisessa välttämättömiä.

”Korkeiden talojen ryppäät sijoitetaan tyypillisesti elämän ytimiin, sijainteihin, joissa liikennemelua on paljon ja maaperässä on usein vielä liikennetärinää. Melu ja tärinä on otettava huomioon kaikessa rakentamisessa, mutta tornien kohdalla sen huomiotta jättäminen ei sitten parhaalla tahdollakaan enää painu unohduksiin”, kuvaa Taina lähtökohtien haasteita.

Hankkeissa korvina

Akustikot edustavat rakennusprosessissa tilankäyttäjien korvia, tehtävänään varmistaa tilojen käyttötarkoituksenmukaisuus. Akustiikkasuunnittelija ottaa kantaa niin suunnitellun tilan sijoituspaikkaan kuin tilojen muotoon, ja rakennusosien, kuten ovien ja ikkunoiden valintaan. Akustikko tuntee materiaalit ja niiden vaimennusominaisuudet ja taloteknisten laitteiden äänenhallinnan keinot. Muusta rakennussuunnittelusta poiketen akustikon työn onnistuminen suhteessa säädöksiin varmistetaan usein teknisillä mittalaitteilla.

Tornien ääniympäristölle omat ohjeet

Akustiset määräykset ovat perustaltaan käyttötyyppikohtaisia. Asuinkerrostalon akustisille olosuhteille on säädetty maksimiarvot niin ilmavälitteiselle kuin askeläänten melulle. Melussa myös ajalla ja laadulla on väliä; määräykset voivat olla erilaisia päivä- ja yöajalle tai impulssimaiselle, pienitaajuuksiselle tai kapeakaistaiselle melulle, tärinälle tai runkoäänille. Yli 16-kerroksisille taloille on annettu ääniympäristöä koskevia lisävaatimuksia.

”Korkeiden rakennusten erityispiirteitä ovat mm. suurinopeuksiset hissit, pitkät pudotukset viemärijärjestelmissä, välikerroksiin viedyt meluavan talotekniikan tilat ja esimerkiksi julkisivuun sijoitetut ilmanvaihdon ulkoilmaliitokset. Kokemusta edellyttäviä suunnittelukohtia ovat myös tuulen aiheuttama tornien huojunta ja tuulen synnyttämä pintarakenteiden ujellus”, havainnollistaa Taina erityistarpeita.

”Korkeuden lisäksi tornit ovat usein hybridejä, eli rakennuksia, joissa on paljon erilaisia toimintoja. Akustiikan näkökulmasta tämä tarkoittaa, että jopa samassa kerroksessa voi olla vaihtelevia akustisia määräyksiä. Tyypillisissä yhdistelmissä on esimerkiksi asuntoja, kuntokeskus, hotelli ja ravintoloita. Vaikkapa kodin olosuhteiksi riittävän hiljaisuustason luominen näihin edellyttää osaamista. Työhän olisi kuitenkin ryhdyttävä, ennen kuin melusta syntyy valmiissa rakennuksissa kalliita ja sovun vieviä riitoja”, huomauttaa Taina.

Pekka Taina puhui Suomen Rakennusinsinöörien Liiton (RIL ry) korkean rakentamisen seminaarissa 3.11.2020 Helsingissä (webinaari). Lisätiedot, Pekka Taina: puh. 040 542 0385

Sitowise on fuusiossa vuoden 2018 alussa syntynyt rakennetun ympäristön asiantuntija- ja digitalo, jonka tavoitteena on olla alansa vastuullisin toimija. Tornirakentamisesta yrityksellä on erityisasiantuntemusta. Sitowise tarjoaa tornihankkeisiin akustiikan lisäksi esimerkiksi vaativaa rakennesuunnittelua ja kolmannen osapuolen tarkastuksia.