Loppuun saakka mietitty ja suunnitelmien mukaan toteutettu akustiikka on tärkeä osa viihtyisää koulua.

Elokuussa 2019 käyttöönotettu Jätkäsaaren peruskoulu on arkkitehtuuriltaan moderni rakennus. Suunnittelin hankkeen akustiikkaa aivan sen alkumetreiltä alkaen.

Työskentelin 2014 alkaen akustikkona Jätkäsaaren hakkeessa kaikilla akustiikkasuunnittelun osa-alueilla tilasijoittelusta työmaa-aikaiseen valvontaan. Esimerkiksi kahden musiikkiluokan eristäminen toisistaan oli yksi ensimmäisistä hankevaiheen tehtävistä.

Monipuolinen unelmatyö

Koulujen akustiikka on minulle luonnostaan langennut työmaa. Äitini oli rehtori ja itsekin olen tehnyt opettajan sijaisuuksia.

Innostustuin äänimaailmoihin, kun kuulin ensimmäisen kerran hienon stereokuvan enoni Martin Logan -kaiuttimista.  Lukioikäisenä sain lopullisen kipinän alaan, kun tapasin Alpo Halmeen, suomalaisen rakennusakustiikan pioneerin.

Koulun jälkeen menin lukemaan akustiikkaa Tekniseen korkeakouluun. Opiskeluaikana pääsin Helimäelle töihin vuonna 2013 ja siitä alkaen olen tehnyt töitä akustikon töitä.

Rauhaa opiskelulle

Jätkäsaaren koulussa käytimme akustiikkasuunnittelun moderneja työvälineitä. Rakennuksen korkea ja avara aula 3D-mallinnettiin niin, että sen akustiset ominaisuudet pystyttiin huomioimaan suunnittelun edetessä ja myöhemmin rakennusvaiheessa. Otimme malliin mukaan muun muassa sen, miten verhoilut, kattolyhdyt, otsapinnat ja alakatot vaikuttavat akustiikkaan ja miten niitä voidaan käyttää vaimennusta lisättäessä.

Arkkitehdin ja rakennesuunnittelijan kanssa teimme alustavia päätöksiä eri tiloihin sopivista materiaaleista. Lvi-suunnittelijan kanssa pohdimme vaatimuksia ilmanvaihtokanavien äänenvaimentimille.

Rauhallinen ympäristö on koulujen akustiikkasuunnittelun perusta. Perinteisiin luokkiin tarvitaan riittävä vaimennus niin, ettei ole kaikuja, mutta niin, että opettajan ääni kuuluu. Uusissa oppimisympäristöissä, joissa tehdään paljon ryhmätöitä avotilassa, pitää taas ääniä vaimentaa mahdollisimman paljon.

Isojen tilojen optimiratkaisut

Koulujen akustiikkasuunnittelussa on haastavinta monenlaisten tilojen erilaiset akustiset vaatimukset ja se, miten eniten ääntä tuottavat tilat kuten liikuntasalit, musiikkiluokat ja metallityöluokat, eristetään tavallisista luokkatiloista.

Ympäristöministeriön ohje rakennuksen ääniympäristöstä antaa raamit uusien koulujen akustiikkasuunnittelulle. Asetuksessa on opetustiloille vain sanallisia vaatimuksia, että opetustilat tulee suunnitella niiden käyttötarkoitus huomioiden. Ohjeessa on sitten annettu numeerisia ohjearvoja.

Käytettävistä ohjearvoista sovimme aina tilaajan kanssa. Tilaaja voi halutessaan panostaa esimerkiksi huoneakustiikkaan ja valita siten normaalia tiukemmat ohjearvot kohteen vaatimuksiksi. Niiden mukaan huomioidaan suunnittelussa muun muassa huonekorkeuksien edellyttämät vaimennusmateriaalit ja niiden määrät: mitä korkeampi tila on, sitä enemmän tarvitaan vaimennusta saman jälkikaiunta-ajan saavuttamiseksi.

Vanhojen koulujen korjausprojekteissa korkeiden liikuntasalien muuttaminen avoimiksi oppiympäristöiksi vaatii melkoiset määrät vaimennusta. Uudiskohteissa korkeat tilat ovat sen sijaan harvoin ongelma, koska niiden käyttötarkoitus on pystytty huomioimaan jo suunnittelun aikana. Jätkäsaaren koulu tosin haastoi meidät juuri tässä.

Kouluun oli alun perin määrä rakentaa täysin auki oleva keskusaukio rakennuksen kaikkien kolmen kerroksen korkeudelta. Akustikon suositusten mukaan aulatila ja opetustilat eristettiin lasiseinällä. Näin aulasta tuleva melu ei kuulu opetustiloihin.

Yksi iso asia oli isojen avointen tilojen katkaiseminen pienemmiksi. Tämä katkaisee myös äänen pääsyn tilojen läpi. Akustiikkasuunnittelussa mentiin myös pieniin yksityiskohtiin. Muun muassa oppilaiden lokerikkojen ovet tehtiin ääntä vaimentavina avoimissa oppitiloissa.

Koulun suurimpaan 240 neliömetrin avoimeen opetustilaan kaavailtiin suunnitteluvaiheessa peittoäänijärjestelmää eli kaiutinjärjestelmää, joka tuottaa tilaan laajakaistaista kohinaa. Se estää vaimennetussa ja hyvin hiljaisessa tilassa tehokkaasti sen, etteivät pienet hälyäänet häiritse tilassa olevia.

Peittoäänijärjestelmä toteutetaan käytännössä suurella määrällä pieniä kaiuttimia, joita voidaan säätää yksilöllisesti kohinan tarpeen mukaan. Jätkäsaaressa tilaaja päätti, että peittoäänijärjestelmä jälkiasennetaan, jos tilasta saadut kokemukset sitä edellyttävät.

Koulu osana ääniympäristöä

Koulun ulkopuolinen melumallinnus oli yksi tärkeä hankevaiheen selvityskohde. Jätkäsaaressa on vilkas satama, jonka vuoksi koulun lähellä kulkee runsaasti raskasta liikennettä. Tämän lisäksi koulun viereen on tulossa raitiotielinjan kääntöpaikkaa.

Tutkimme, millaisen melun liikenne aiheuttaa koulun pihalle, jossa pitäisi noudattaa meluohjearvoja. Teimme laskennallisen 3D-melumallin, jossa huomioimme maastomuodot, olemassa olevien ja suunniteltujen rakennusten pinnoista heijastuvat äänet sekä eri liikennemuotojen aiheuttaman melun.

Laskimme myös, minkälaista melua koulun katolla olevat talotekniikkalaitteet aiheuttavat ympäristöön. Tiedot laitteiden melutasoista saimme urakoitsijoilta. Jos havaitsimme äänimallista, että esimerkiksi puhallin aiheutti liian suuren melun, ilmoitimme, että siihen pitää asentaa vaimennin, vaihtaa toiseen malliin tai rakentaa katolle äänisuojat.

Yhteistyötä suunnittelupöydältä harjannostajaisiin

Tein akustiikkasuunnittelun tiiviissä yhteistyössä AOR-arkkitehtitoimiston kanssa. Yhteistyö oli antoisaa samanhenkisten ammattilaisten kanssa. Palavereissamme oli sparraajana myös rakennuttajakonsultti Indepron edustaja, joka toi pitkän kokemuksensa hankkeeseen.

Koko projektin aikana meillä oli kattava laadunvarmistus. Se tehtiin huolella, sillä äänieristykseen ja akustiikkaan liittyvien virheiden korjaaminen on erittäin työlästä ja kallista jälkikäteen.

Koska akustiikkasuunnittelu oli Jätkäsaaren koulun hankkeessa mukana alusta loppuun, syntyi hyvä koulu, jossa lasten on helppo viihtyä ja oppiminen sujuu mukavasti.

– Anttoni Kananen, akustikko

Lisätietoja
Anttoni Kananen (020 7118 592)
ww.helimaki.fi