Puhdistettujen ja puhdistamattoman pintojen vaikutus tilan jälkikaiunta-aikaan on selvitetty. Tutkimus esiteltiin tänään 28.10.2019 Suomen akustisen seuran akustiikkapäivillä Oulussa.

Akustiikkalaboratoriossa tutkitaan tavallisesti rakennustuoteosien kuten ovien, ikkunoiden ja väliseinärakenteiden ilmaääneneristävyyttä (Rw) erilaisten rakennustuoteteollisuuden toimijoiden toimeksiannoista. Helimäki Akustikot Oy on alalla FINAS:n akkreditoima (T260) toimija.

”Erityisesti väliseinärakenteiden asennustöistä syntyy Saukkolan laboratorioomme aina runsaasti pölyä. Tulosten tarkkuus on tuotekehitystä koskevalle päätöksenteolle olennainen tekijä, ja oletus oli, että tilaan jäävällä pölyllä olisi vaikutusta tuloksiin. Oletimme jopa, että vaikutus tilan jälkikaiunta-aikaan olisi huomattava ainakin isoilla taajuuksilla ja mitätön pienillä. Rajataajuudesta ei kuitenkaan ollut edes oletuksia”, kuvaa akustikko, DI Anttoni Kananen selvityksensä lähtökohtia.

Mahdollisuus tutkimukseen laboratorioremontin myötä.

Väliseinien tutkimustila laboratoriossa koostuu kahdesta vierekkäisestä kaiuntahuoneesta, joiden välillä olevaan betonikehikkoon tutkittava osa rakennetaan. Olosuhteet selvitykselle syntyivät, kun kaiuntahuoneissa oli tutkittu kivirakenteista, paljon pölynnyttä seinää ja seuraavaksi oli tulossa pintaremontti.

-Ennen puhdistuksia ja maalauksia päätettiinkin selvittää, kuinka paljon laboratorion perusteellinen puhdistaminen ja seinäpintojen ylimaalaus vaikuttaisi verrattuna pölyisen tilanteen jälkikaiunta-aikaan. Alan tutkimuskirjallisuudesta löytyy eriäviä absorptiokertoimia maalaamattomalle ja maalatulle kiviseinälle, mutta pölyn absorptiokertoimia ei ollut. Kuitenkin oli yleisesti tiedossa, että pöly kyllä absorboi ääntä, selvitti Kananen.

Ääniabsorption mittaaminen ja laskenta kaiuntahuoneessa on esitetty standardissa ISO 354:2003.
Kanasen tulokset tukivat oletuksia. Mittausten perusteella pölyn vaikutus pestyyn tilanteeseen nähden oli merkittävää 1600 hertsistä ylöspäin ja maalatun tilanteen vaikutus pestyyn tilanteeseen 315 hertsistä ylöspäin.

Syntynyt tieto on suoraan hyödynnettävissä rakenteiden tuotekehitystyössä. Arjessakin sitä voi soveltaa. ”Pölyn vaimennusvaikutus on suurilla äänitaajuuksilla niin iso, että se auttaa ymmärtämään nuorison haluttomuutta siivota soittotilojaan – pölyssä kehnompikin muusikko kuulostaa paremmalta”, kuvaa Kananen.

Lisätiedot: Anttoni Kananen, puh. 020 7118 592, anttoni.kananen@helimaki.fi
Tutkimusraportti: http://www.akustinenseura.fi/wp-content/uploads/2019/10/akustiikkapaivat_2019_s335.pdf

Helimäki Akustikot Oy on vuonna 1996 perustettu, 20 asiantuntijaa työllistävä yritys, joka tuottaa akustiikan, melun- ja tärinäntorjunnan suunnittelu- ja mittauspalveluita. www.helimaki.fi

Sitowise Oy luo kestävää ja älykästä elinympäristöä 1700 asiantuntijan voimin. Yritys tarjoaa kaikki rakennetun ympäristön suunnittelu-, asiantuntija- ja digitaaliset palvelut saman katon alta. Se on Suomen johtava monialahankkeiden osaaja sekä tiedolla johtamisen ja tietomallintamisen edelläkävijä. Helimäki Akustikot on osa Sitowisekonsernia. www.sitowise.com