Pekka Taina on nimitetty Helimäki Akustikkojen vastaavaksi johtajaksi palvelualuejohtajan nimikkeellä 1.1.2020 lukien. Taina on ollut Helimäki Akustikot Oy:n palveluksessa vuodesta 2007. Hän on koulutukseltaan diplomi-insinööri ja hänellä on akustiikan korkeimmat FISE PV (akustiikka) ja AA (tärinä) pätevyydet.

”Lähden johtamaan kaksikymmenpäistä asiantuntijajoukkoamme luottavaisin mielin. Heikki ja Saara Helimäen perustaman ja aieimmin johtaman yrityksen tunnettuus, asiakassuhteet, projektikanta ja kannattavuus ovat hyvällä tolalla. Kun vielä toimintakykymme ydin eli sisäinen ilmapiirimme on huippuluokkaa, on tästä hyvä jatkaa”, kuvaa Taina.

Muutokseen valmistauduttu kesästä 2019 lukien

Akustikkojen toimintarakenne uudistettiin jo kesällä 2019, kun Anttoni Kananen, Tommi Saviluoto ja Matias Remes nimitettiin esimiehiksi ja suunnittelupäälliköiksi. Erno Huttunen on suunnittelujohtajana vetänyt Pohjois-Suomen tiimiä ja vastannut samoista tehtävistä Kuopiosta käsin.

Helimäki Akustikot tarjoaa akustiikan suunnittelu- ja mittauspalveluja koko maahan. Yksikön tavoitteena on edelleen kasvaa Sitowisen aluetoimipisteiden kautta.

2020 uudet muutokset

Helimäki Akustikot Oy tuli yrityskaupan myötä osaksi Sitowiseä vuonna 2015. Yritys sulautetaan emoyhtiöönsä vuoden 2020 aikana.

Saara Helimäki palaa viestintätehtäviin

Akustikkojen toimitusjohtajana toiminut Sitowisen partneri Saara Helimäki on siirtynyt 2020 alusta viestintätehtäviin Sitowise Oy:n TALO liiketoiminta-alueen palveluihin.

Saara Helimäki työskenteli ennen Sitowiseä/Helimäki Akustikkoja markkinointi- ja viestintätehtävissä noin viisitoista vuotta, viimeksi kansainvälisen pörssiyrityksen (Novo Group Oyj, nyk. CGI viestintäjohtajana).

Helimäki Akustikkojen perustaja Heikki Helimäki kuoli maaliskuussa 2018.

Lisätietoja:
Pekka Taina (020 7118 691)
Saara Helimäki (020 7118 594)
www.helimaki.fi