Akustiikka on fysiikkaa

Melulaskenta,
mittaukset,
mallinnukset
ja koulutus

 

MITTAUKSET

Akustisia mittauksia tarvitaan vaatimustenmukaisuuden todentamiseen hyvin monenlaisissa rakennus- ja suunnitteluhankkeissa. Mittauksia hyödynnetään myös korjausten tai suunnittelun lähtötietona.

Tarjoamme

– huoneakustiset selvitykset
– ilma- ja askelääneneristysmittaukset
– äänitaso- ja äänitehotasomittaukset
– tärinämittaukset sekä
– rakenteiden ja tuoteosien akustisten ominaisuuksien mittaukset laboratoriossa.

Olemme akkreditoitu testauslaboratorio FINAS T260. Olemme Suomen ainoa yksityinen akustiikka-alan toimija, jolla on käytössään akkreditoitu ilmaääneneristysmittauslaboratorio.

MALLINNUKSET

Tarjoamme erilaisia mallinnuspalveluja.

Mallinnamme äänen (tieliikenne, raideliikenne, teollisuusmelu) etenemistä ulkona CadnaA:lla kaavoituksen, kaavamuutosten ja melunhallinnan avuksi.

Sisätilojen (auditoriot, konserttisalit, äänitysstudiot, luokat, kirjastot, liikuntatilat, kirkot, metroasemat tms) huoneakustiikan mallinnukseen käytämme Odeon-järjestelmää.

Rakenneosien ääneneristävyyttä mallinnamme kaupallisilla ja itsekehitetyillä laskentamalleilla lähtien materiaalien ominaisuuksista.

Tilojen välistä äänenristävyyttä mallinnamme kaupalliselle Bastian-ohjelmistolla ja itsekehittämillämme ohjelmistoilla.

Ilmastointilaitosten äänenhallintaan käytämme MagiCadia ja itse kehittämiämme ohjelmistoja.

Tärinämittausten perusteella mallinnetaan tärinän ja runkoäänen siirtymistä ja suunnitellaan tarvittavat eristysratkaisut.

KOULUTUS

Tarjoamme akustiikan kouluttajia kurssijärjestäjille ja oppilaitoksille.

Haluatko tietää missä koulutamme? Ota yhteyttä: info(at)helimaki.fi tai puhelimitse puh. 020 7118 590.