Akustiikkasuunnittelun tehtävä on olla näkymätöntä, mutta toimivaa.

Akustiikka-
suunnittelu
ja konsultointi

SUUNNITTELU

Tarjoamme akustiikkaosaamista erilaisten rakennuskohteiden suunnitteluun ja suunnitteluprosessin kaikkiin vaiheisiin. Tavallisimmat kohteemme ovat kouluja, kirjastoja, sairaaloita, erilaisia esitystiloja, kaupallisia tiloja ja asuinrakennuksia.

Jokaisella tilalla on jonkinlaiset akustiset – kuultavat – ominaisuudet. Akustiikkasuunnittelussa suunnitellaan nämä ominaisuudet.

Suunnittelu palvelee tilan haluttua käyttötarkoitusta. Haasteena voi olla muista tiloista, ulkoa tai talon teknisistä laitteista tulevan melun tai tärinän pääsy tilaan tai tilassa syntyvän melun pääsy muihin tiloihin. Tai tilalle asetetut erikoisvaatimukset kuten puheen selvyys auditoriossa, kirjaston kaikuisuuden vähentäminen, salin soinnille esitettävän musiikin näkökulmasta asetetut vaatimukset tai työnteon häiriintymättömyys avotoimistossa.

Akustiikkasuunnittelu tehdään muun rakennussuunnitteluprosessin rinnalla (tehtäväluettelo AKU12). Merkittävimmät akustisten ratkaisujen kustannuksiin vaikuttavat päätökset tehdään tilan tai rakennusmassojen sijoitteluvaiheessa.

Jo tätä ennen on voitu teettää kaavoitukseen liittyviä melu- ja tärinäselvityksiä.

Suunnittelussa tarvitaan tietoa sekä kaavailluista rakenteista, materiaaleista, tuoteosista ja teknisistä laitteista että näiden ääniteknisistä ominaisuuksista.

Suunnitteluprosessi liikkuu akustiikasta myös muihin suuntiin: akustiset ratkaisut vaikuttavat niin arkkitehtuuriin, rakenne- kuin myös taloteknisiin ratkaisuihin. Käyttötarkoituksessaan toimiva tila syntyy tiiviillä yhteistyöllä eri suunnittelijoiden kesken.
Kriittisimmissä kohteissa akustikko valvoo lopputuloksen syntyä myös työmaalla. Asiat tapaavat muuttua rakentamisen aikana. Samoin sunnittelmat voidaan toteuttaa väärin. Akustikko voi ratkoa ongelmia ja opastaa rakentajia.

KONSULTOINTI

Palvelemme mitä moninaisempien akustisten ongelmien ratkaisussa.Tarvittaessa autamme myös hankkeen akustisten suunnittelutavoitteiden tai tarjouspyyntöedellytysten määrittelyssä.

Työkalut

Helimäki Akustikoilla on käytössään alan viimeisimmät tietokoneohjelmistot mallinnukseen ja laskentaan sekä mittalaitteet alan tehtävien hoitamiseen.

“Valmis” akustiikka voidaan mitata – syntyikö sellaista mitä toivottiin? Tarvitaanko hienosäätöä?