Akustisen suunnittelun insinööritoimisto

Helimäki Akustikot
luo kuultavampaa
maailmaa

Akustisesta suunnittelusta

Tila hahmotetaan usein vain visuaalisesti. Jokaisella tilalla on kuitenkin myös akustisia ominaisuuksia, jotka vaikuttavat sen toimintaan. Toimivuuteen vaikuttaa esimerkiksi se, saako puheesta selvää, soiko musiikki selvästi, kuuluuko naapurihuoneesta puhe tai häiritseekö ilmastointilaite. Parhaimmillaan tilan akustiikka tukee tilan toimintaa. Pahimmillaan se estää koko tilan käytön.

Heikki Helimäki, Helimäki Akustikot