Tiivistyvät kaupunkirakenteet tuovat liikenteen ja ihmiset lähemmäs toisiaan. Melu on yhä useamman ongelma. Jotta asuinympäristöt säilyttäisivät viihtyisyytensä, tarvitaan melun ja tärinän torjuntaa.
Meluntorjunnassa onnistumiseen tarvitaan sallitut melutasot piirtäviä määräyksiä. Vuoden 2018 alussa astui voimaan Ympäristöministeriön uusi asetus rakennusten ääniympäristöstä. Asetukseen liittyvässä ohjeessa mukana oli ensimmäistä kertaa rajat myös rakennuksissa tuntuvalle runkomelulle.
Runkomelu eroaa ilman kautta kulkevasta melusta siirtymätavallaan. Melu tuntuu jyminänä ja etenee ja värähtelynä maaperässä ja rakenteissa, joskus pitkiäkin matkoja lähtöpaikastaan. Runkomelun tavallisin aiheuttaja on raideliikenne.
Kokijassaan runkomelu aiheuttaa samanlaista stressiä, univaikeuksia ja verenpaineen nousua kuin vain korvin kuultavana aistittavat meluhaitat, huomauttaa Helimäki Akustikoilla sekä runkomelun että talonrakennuksen akustiset kysymykset hallitseva projektipäällikkö Tommi Saviluoto.
–  Runkomelun torjunta onnistuu parhaiten, kun siinä ryhtyy toimiin heti kun rakennusmassan käyttötarkoitus ja sijoittuminen tontilla on tiedossa, tai jo kaavoitusvaiheessa. Helimäki Akustikoilla autamme asiakasta tuossa ymmärtämään runkomelun eristysvaatimukset. Suunnittelussa muovaamme sitten tarvittavat meluntorjuntaratkaisut detaljeineen ja valvomme toteutuksen työmailla. Lopputilanne tarkastetaan akustisilla mittauksilla, kuvaa projektiakustikko Jarkko Punnonen.
– Meluntorjuntaan paneutuminen tuottaa poikkeuksetta tuloksia: valmiit tilat vastaavat käyttötarkoitustaan myös ääniympäristön osalta, rakentajat välttyvät kalliilta jälkikäteiskorjauksilta ja tilojen käyttäjien valituksilta riitoineen, tähdentävät asiantuntijat.
– Vasta uusi asetus toi myös runkomelun torjunnan selkeästi osaksi sekä kaavoittajien ja rakentajien meluntorjuntavalikoimaa, huomauttaa Saviluoto.
Helimäki Akustikkojen keskeisimmät meneillään olevat runkomelun torjuntaprojektit sijaitsevat tällä hekellä Helsingin eri osissa ja muun muassa Kuopiossa.
Yrityksen meriittilista melumittausten ja -eristyssuunnittelun tekijänä sekä myös aihealueiden kouluttajana on pitkä. Referenssilistalta löytyy lisäksi muun muassa Suomen ensimmäinen, kokonaan teräsjousien päälle rakennettu asuinkerrostalo.

Lisätietoja:
projektipäällikkö Tommi Saviluoto, puh 020 7118 690
projektiakustikko Jarkko Punnonen, puh 020 7118 595