Helimäen akustiikkapalvelut on jatkossa saatavilla läheltä myös Lahden talousalueella.

”Akustisia mittauksia ei voi tehdä mittalaitteiden arsenaalia paikalle kantamatta, joten paikallispalvelusta on melumittausasiakkaillemme etua ja kustannushyötyä”, kertoo palvelujen käynnistäjäksi lähtenyt akustikko, DI Miikka Valtonen.

Tietoisuus siitä, että eri tilojen akustiset olosuhteet voidaan ylipäänsä suunnitella etukäteen, on Valtosen mukaan kasvanut. Silti akustiikka mielletään edelleen turhan usein vain konserttisaleja koskevaksi kiistakeskusteluksi.

”Suunnittelemme käyttötarkoitusta palvelevia ääniolosuhteita aika tavallisiin tiloihin: kouluihin, päiväkoteihin, sairaaloihin, kauppakeskuksiin, kirjastoihin, asuntoihin ja niin edelleen.

Mittaustulos päätyy usein kalliin riidan keskiöön

Akustiikkasuunnittelussa onnistuminen voidaan mitata jälkeenpäin. Akustisten olosuhteiden tai melumittauksen seurauksena voidaan päätyä kalliisiin korjauksiin, josta syystä mittauksen tilaajan on parasta tarkasti varmistaa mittaajan osaaminen.

”Sallitun äänen määrä eri tiloissa on aika tarkasti normeerattu. Normin täyttymiset on mitattava. Mittausten suoritustavat ovat toki standardista luettavissa, mutta mittausten suorituksissa on silti valtavasti virhemahdollisuuksia. Tavallisia ovat esimerkiksi mittalaitteiden kalibrointien laiminlyönnit tai mittaajan taitamattomuus, niin että haaviin osuu esimerkiksi samanaikainen mutta väärä ilmiö. Me tuomme Lahteen lähipalveluksi nyt nipun luotettavia, FINAS akkreditoituja mittauksia”, kuvaa Valtonen.

Suunnittelussa eroja pääkaupunkiseudun ja muun maan välillä

Pääkaupunkiseudulla esimerkiksi opetusalan uudisrakennusten akustiikka suunnitellaan jo erillisen akustisen suunnitteluohjeen mukaan. Myös päiväkotikohteissa akustiikan merkitys ymmärretään jo hyvin. ”Käytännössä tämä tarkoittaa myös ajoissa aloittamista. Valmiiseen taloon mitään kunnollista on vaikea enää tehdä”, havainnollistaa Valtonen.

Myös Lahdesta löytyy akustiikan edelläkävijärakennuksia, muitakin kuin Sibeliustalo. Tällaiseksi Valtonen nostaa Lahden Ammattikorkeakoululle vanhaan tehdashalliin kunnostetun Niemen Campuksen. Valtonen sai kohteen akustikkona luoda tiloihin muun muassa avoimia oppimisympäristöjä ja äänitysstudioita ja erillisen elokuvahuoneen.

Valtonen tuntee akustikkona hyvin myös pääkaupunkiseudun Raidejokerin. Liikenteen aiheuttama melu ja tärinä, akustisesti onnettomat avotoimistot, huonosti vaimennetut musiikin harjoittelu- tai puhetilat, heikosti paranemista tukevat tai yksityisyyden vievät terveydenhuollon huoneet ja jopa kotien kaikuiset olohuoneet tulevat helposti poimituksi, kun Valtonen listaa kohteita joissa akustikoille riittää sarkaa, myös Lahdessa.

Lisätiedot: Projektipäällikkö Miikka Valtonen, DI, FISE V+ (akustiikka) ja FISE A (tärinä), puh. 0400 511 650

Helimäki Akustikot on Sitowise Oy:n akustiikkapalvelujen yksikkö. Sitowise on Suomen suurimpia rakennusalan suunnittelu- ja konsultointitoimistoja, kaupunkiseutujen monialahankkeiden johtava osaaja sekä tiedolla johtamisen ja tietomallintamisen edelläkävijä. Palvelumme tuottavat uutta ja korjaavat vanhaa – näin luomme kestävää ja älykästä elinympäristöä.