Akustiikkasuunnittelun tehtäväluettelon uudistustyö on saatu päätökseen ja uusi tehtäväluettelo AKU18 on julkaistu tänään RT Tietoväylässä! Varsinainen uudistustyö aloitettiin syksyllä 2018 ja tälläkin kertaa vetovastuussa toimivat Helimäki Akustikot. Uudistamisen tavoitteena on ollut saada uudesta tehtäväluettelosta entistä tarkoituksenmukaisempi ja tilaajaystävällisempi, ja näin sen myös toivotaan johtavan entistä yhdenmukaisempiin suunnittelutarjouksiin rakennushankkeiden akustiikkasuunnittelun hankinnan yhteydessä.

Työryhmä koostui kolmesta akustiikkasuunnittelutoimistosta sekä RAKLI ry:n ja Rakennustiedon edustuksesta. Lisäksi näkemystä saatiin RIL akustiikkatoimikunnasta sekä lausuntokierroksen kautta myös muilta alan toimijoilta. Suunnittelurajapintoihin liittyvää tarkastelua tehtiin yhteistyössä muiden suunnittelualojen tehtäväluetteloita kehittävien tahojen kanssa.

Hankkeen aikana tehtäväluettelo uudistui totaalisesti. Akustikon tehtäviä rakennushankkeessa avattiin huomattavasti, ja luettelon alkuun lisättiin uusi erillinen ohjeosio. Luettelon tehtävien yhteyteen kirjoitettiin runsaasti selittävää tekstiä auttamaan mm. erikseen tilattavien tehtävien valinnassa, ja tehtävät ryhmiteltiin akustiikkasuunnittelun kannalta luonteviin ilmiökohtaisiin kokonaisuuksiin. Kokonaisuuksia ovat: ääneneristys, huoneakustiikka, taloteknisten järjestelmien äänenhallinta ja tärinäneristys, liikennemelun torjunta sekä liikennetärinän ja runkomelun torjunta.

Uskomme, että uusi tehtäväluettelo lisää ymmärrystä akustiikkasuunnittelijan roolista ja tehtävistä rakennushankkeissa sekä yhtenäistää alan toimintatapoja. Jäämme mielenkiinnolla odottamaan, miten uudistettu tehtäväluettelo otetaan rakennusalalla vastaan ja minkälaisia käyttökokemuksia siitä saadaan! Haluamme myös kiittää kaikkia hankkeen osapuolia sekä lausuntokierroksella palautetta ja kommentteja antaneita tahoja!

Luettelo saatavilla osoitteesta: https://www.rakennustieto.fi/tuote.html.stx?RANEget=/index/tuotteet/rt&tuote=/114951